söndag 17 januari 2016

Bryggning och begreppsförvirring - ale


Ligger Porter i Ale?

Är porter en ale? Frågan dyker upp då och då, som i denna RateBeer-diskussion. Som svaret på många andra dylika frågor hänger det på definitionerna. Om man använder ale som en synonym till "överjäst öl"* så är svaret i stort sett ja, med undantaget baltisk porter som bekräftar regeln. Personligen tycker jag nog att porter/stout och ale är två olika saker. Men låt oss ta det från början.

I begynnelsen, alltså medeltiden, var ale den allmänna benämningen på öl i England. Det var en öl gjord på vatten, malt, diverse kryddor och annat bös, samt jäst med någon variant av S. cerevisiae tillsammans med allsköns andra mikroorganismer vars inverkan man ofta försökte minimera med diverse knep.

I slutet av medeltiden började humlade öl dyka upp från kontinenten, närmare bestämt från nuvarande Nederländerna. Denna nymodighet som fick namnet beer från nederländskans bier ställde man sig initialt skeptisk till. Men så småningom började engelsmännen upptäcka fördelarna med att brygga med humle och införlivade denna ingrediens i allt större utsträckning. Öl som humlades kallades således beer och ohumlade öl kallades ale.

Successivt började öl som benämndes ale även innehålla mindre mängder humle, medan öl som benämndes beer var rejält humlade. Distinktionen mellan ale och beer i denna form levde sedan vidare delvis in på 1800-talet. Runt 1700 uppstod porter som var en vidareutveckling av brown beer, alltså en välhumlad lite mörkare öl. Porter betraktades ursprungligen alltså som beer och inte som ale.

Så småningom blev ale & beer mer eller mindre synonymer, och exempelvis pale ale respektive india pale ale var välhumlade. Sedan kom lagerrevolutionen, och ale fick en mer specifik betydelse som en del av de traditionella överjästa ölen i kontrast till de nya och moderna underjästa lagerölen. Porter var dock fortfarande något annat än ale, och förblev så långt in på 1900-talet.

Om jag har förstått det rätt var det Michael Jackson som på 70-talet införde (eller åtminstone spred) bruket att använda ale som synonym till överjäst öl. Beteckningar som belgian strong ale börjar användas för belgiska överjästa öl och "german ale" som samlingsnamn för överjästa tyska öl som kölsch och altbier, och kanske till och med weizen.

Detta är dock främst ett anglosaxiskt och i synnerhet amerikanskt fenomen. Tyskarna använder i stället distinktionen obergärig respektive untergärig. Belgarna å sin sida har hoge/lage gisting på nederlänska och fermentation haute/basse på franska. Och i Storbritannien ses nog ale och porter fortfarande som två separata entiteter av majoriteten. Härvidlag kan det vara intressant att titta på och jämföra engelskspråkiga och tyskspråkiga Wikipedia-sidan.

Så är porter en ale? Är kölsch en ale? Hefeweizen? Spelar det någon roll? Kanske inte. Själv skulle jag aldrig uttrycka mig så dock. Jag skulle kanske kunna sträcka mig till att beskriva altbier som en "tysk ale" för någon som har (brittisk) ale som referensram, men då mer i betydelsen "en tysk motsvarighet till ale". Jag skulle dock aldrig få för mig att säga att en hefeweizen/kölsch/porter är en ale. Vill andra uttrycka sig på detta vis så må det vara hänt. Jag inser givetvis att språk och ord utvecklas - vilket historian ovan tydligt illustrerar - och just nu ofta i anglocentrisk riktning. Även i tysk, belgisk och brittisk ölkultur kan man se att ale som synonym till överjäst börjar breda ut sig. Och det är bara att acceptera**. Dock stör jag mig på när somliga (ofta amerikaner) hävdar - som i den länkade RB-tråden eller diskussionen till den engelska Wikipedia-artikeln - att ale=överjäst är något slags självklarhet. Denna tvärsäkerhet kombineras ofta med en påtaglig okunskap om andra ölkulturer där så inte är fallet.

* Jag använder genomgående överjäst/underjäst i betydelsen "jäst med Saccharomyces cerevisiae/pastorianus" även om detta tydligen inte är 100 % korrekt.

** En som absolut inte verkar vilja acceptera detta är Ron Pattinson. Studera exempelvis dessa blogginlägg. Visst får man lite vibbar av en lätt rättshaveristisk don Quijote-figur, men han framstår ändå som relativt sansad jämfört med vissa rena jubelidioter i denna av Pattinson länkade RB-tråd.

2 kommentarer:

 1. Jag har stött på människor i England som inte tycker att lager är beer, intressant nog. Det säger en del om synen på lager på ön.

  När man ändå är inne på ölhistoria och noggranna definitioner så undrar jag om en lager verkligen måste vara bottenjäst?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kolla RB-tråden under fotnot **, där hävdar Ron P. (troligen med all rätt) att kölsch och altbier bör betraktas som "obergäriges Lagerbier" d.v.s. överjäst lageröl.

   Detta har alfa-jänkarna i tråden förstås svårt att acceptera. En av de mest aggressiva (sign. erway) hävdar att då borde alla amerikanska ale betraktas som lageröl eftersom de i princip alltid kallagras en kort tid. Men då missar han ju poängen grovt. Det är verkligen en bedrövlig diskussionstråd.

   Radera