måndag 25 augusti 2014

SHBF:s öltypsdefinitioner anno 2015
Ungefär vartannat år görs lite större modifieringar av SHBF:s öltypsdefinitioner. Senast det begav mig var jag lite kritisk mot en del förändringar av ipa-klasserna. Denna gång är det lagerölsklasserna och veteölsklasserna som har genomgått en större bearbetning. Strukturer har ändrats, klasser har tagits bort och slagits ihop, och några har lagts till. Några av de nya klasserna ställer jag mig lite frågande till med avseende på hur många som kommer lämna in bidrag. En annan relaterad generell spaning är att de exempelöl som ges för dessa klasser är en smula obskyra, och jag tror inte det är många hembryggare som känner till dem. Genomgående är också tydligt att det har suttit en väldigt kunnig person på centraleuropeiska öl i gruppen som har jobbat fram de nya definitionerna, och det finns väl en ganska trolig gissning på vem det kan vara.

Lageröl


Lagerölsklasserna har strukturerats om helt, lite på samma sätt som man gjorde för ale-klasserna för ett par år sedan. I stället för färg går man efter smakrikhet och har bytt ut huvudklasserna ljus lager respektive mörk lager mot mild/karaktärsfull respektive kraftig lager.

Amerikansk lager har infogats i internationell lager, klassen wiener har försvunnit och kan eventuellt anses ingå i märzen, det är lite oklart. Münchner dunkel och tjeckisk mörk lager har samlats i den nya klassen centraleuropeisk mörk lager som jag fattar det.

Helt ny däremot är klassen frankisk lager som är tänkt att innehålla öl som kellerbier, landbier etc. Det känns som ett trevligt tillskott som jag mycket väl skulle kunna tänka mig att lämna in ett bidrag till.

Veteöl


I veteölsklassen har det tillkommit två nya öltypsdefinitioner.

Klassisk veteöl av sydtysk typ ska enligt beskrivningen ligga mitt emellan ljus och mörk hefeweizen och ha lite tillbakahållna estrar och fenoler. Min första tanke hamnar på Schneider Weisse Original, men den har lite för hög alkoholhalt för att passa in. De exempel som ges får som sagt anses vara relativt okända, och jag skulle bli förvånad om det kommer lämnas in så många bidrag till denna klass. Men vem vet, det finns onekligen en del hembryggare som har specialiserat sig på veteöl som skulle kunna tänkas ge sig på denna nya veteölsklass.

Hopfenweizen har fått ett uppsving på sistone där Schneider gick i täten, och där vi även har fått en delvis svensk uppföljare via Omnipollo Näcken. Just dessa två står för övrigt för de enda två exempelölen. En lustig egenhet med definitionen är att den tillåter ett extremt stort färgspann, och tydligen har man tänkt sig att tillåta hefeweizen-varianter av black ipa.  I stort verkar definitionen vettig, och det är kul att SHBF är lite på tårna vad gäller nya ölstilar. Med tanke på populariteten hos Näcken och dess genomslag samt den allmänna vurmen för välhumlade öl kan jag tänka mig att det kommer skickas in en hel del bidrag.

Övrigt


Utan att ha finkammat dokumentet ser jag att åtminstone en ny ölstil har tillkommit bland övriga huvudklasser.

Brettanomycesöl är ju en stark trend, och det är trevligt att SHBF hakar på. Vad gäller själva definitionen har jag dock en del betänligheter. Den främsta är att det krävs "stallighet på medium nivå". Öl som bryggs med 100 % Brettanomyces utvecklar inte alls lika mycket stalltoner som öl som exempelvis Orval. Ibland inga alls egentligen. Dock har man i exempellistan med några öl från Brekeriet som jag personligen inte kan se har några tydliga stalltoner. En annan konstighet är att man har tillåtit versioner med frukt, vilket jag tycker gör klassen onödigt bred. Det finns redan en klass för fruktöl som kan användas för öl liknande Brekeriet Cassis.

De gamla tveksamheter som jag uppmärksammade sist kvarstår fortfarande. Därutöver har jag blivit varse från annat håll att EBC-värdena för bitter-typerna ligger väl högt om man jämför med faktiska värden från typiska engelska exempel. Lägsta färgvärdet 25 EBC för best bitter exempelvis blir svårt att komma upp till utan att använda väldigt mycket eller väldigt mörk karamellmalt.

Detta var mina initiala iakttagelser av de uppdaterade typdefinitionerna, någon som har noterat något annat som är värt att uppmärksammas?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar