söndag 19 juni 2016

Om felsökning på distans


Remote beer management.

Situationen är alltför vanlig. En bryggare är missnöjd med ett eller flera öl - misstänker kanske t.o.m. infektioner - och vänder sig till något hembryggarforum med en beskrivning av sina problemsymptom och en from förhoppning om en diagnos och ett åtgärdspaket. En from förhoppning som oftast kommer på skam. Det är knepigt nog att bedöma ett öl och dess eventuella brister om man får smaka på det. Ofta kan man känna att det är något som vagt brister hos ett öl utan att riktigt kunna ringa in problemet eller föreslå åtgärder. I vissa fall är det tydligt vilket problemet är, men i många fall blir det kvalificerade gissningar.

Ännu svårare blir det när man inte ens får prova ölet utan får hålla till godo med en skriftlig redogörelse för hur ölet smakar. Det sistnämnda är högst bristfälligt då olika personer uppfattar, associerar och beskriver aromer och smaker helt olika. Ett representativt exempel på dessa svårigheter ges här. Notera de spridda skurarna vad gäller problemanalysen, och man kan med fog hävda hävda att alla usual suspects kom med; oxidering, infektion, jästemperatur, för lite jäst, dålig syresättning innan jäsning eller den allmänna slaskdiagnosen "stressad jäst". Personligen tror jag mest på min egen gissning förstås, men det hänger som sagt mycket på att jag tolkar smakbeskrivningen "julmust" rätt.

Mitt viktiga bidrag till tråden är i stället det övriga jag skriver, nämligen om vikten av att få en riktig utvärdering av sina öl, där erfarna bryggare får bedöma ölet i.r.l. i stället för det torrsim som distansbedömning utgör. Det bästa sättet är att helt enkelt komma i kontakt med andra hembryggare i sin geografiska närhet och prova varandras öl öppet och ärligt. Förutom att kunna få hjälp med felsökning så får man också någon slags ribba eller nivå att sikta emot, vilket kan vara knepigt om man bara micklar helt för sig själv. Att delta i stora hembryggarträffar och -tävlingar är också ett utmärkt sätt att få en uppfattning om hur bra hembryggt kan smaka när det är välgjort.

Om man av olika skäl inte har andra hembryggare i sin närhet som man kan interagera med är det näst bästa alternativet att utnyttja SHBF:s ölbedömningstjänst. Som medlem i SHBF kan man alltså få ett utlåtande om sitt öl med förslag på förbättringsåtgärder. Utöver att man själv får bekosta försändelsen till närmaste domargrupp så kostar det gratis. Tyvärr tycker jag SHBF är dåliga själva på att lyfta fram denna tjänst. I stället verkar många skicka in tveksamma öl till SM för att "få feedback". Detta är helt feltänkt på flera sätt. Dels belastar det i onödan domarna som redan har väl många öl per huvudklass att döma. Och av det senare skälet så är de kommentarer man får ytterst knapphändiga. Av det jag har sett från SM-protokoll respektive bedömningar av medlemsöl så är det en milsvid skillnad i hur mycket och hur bra kommentarer man får. Följande grundregel summerar det hela väl: har du ett öl du är nöjd med (och som är stiltypiskt), skicka in det till SM. Har du ett öl som du inte är nöjd med där du behöver feedback, skicka in det för en ren bedömning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar