fredag 30 oktober 2009

Tripelexperiment


Hur stor betydelse har jästen när man t.ex. ska brygga en tripel?

För att utröna detta bryggde Fabrikörn och Rick Lindqvist en experiment-tripel på Drakens Ångbryggeri 28 augusti. Satsen på drygt 60 liter byggde på följande recept:

Malt & socker:
  • 10 kg pilsnermalt
  • 4 kg vetemalt
  • 2 kg belgisk pale ale-malt
  • 4 kg strösocker
Infusionsmäskning vid 63 C.

Humle:
  • 100 g styrian goldings, 60 min.
  • 100 g styrian goldings, 30 min.
Detta gav en vörtOG 1078 och BU 30. Den kylda vörten delades upp i fyra jäshinkar med 15 liter i varje, och sedan tillsattes fyra olika jäststammar: Wyeast 1762 (Rochefort), Wyeast 3787 (Westmalle), Safbrew T-58 (torrjäst), Wyeast 1214 (Chimay). Flasktappning skedde 10/9 utan omtappning med fyra olika kapsylfärger; guld, grön, röd och blå. Den första iakttagelsen var hur mycket spridning det var i FG; från 1032 till 1009. Jag ska dock ännu inte avslöja vilken jäst som jäste ut mest eller minst, ej heller vilken kapsylfärg som hör till vilken jäst. Detta eftersom varuprov har delats ut åt flera håll. Bland annat skriver bloggaren Överjäst om saken här.

Jag får helt enkelt återkomma i ärendet.

Tillägg: resultaten kan ni läsa om här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar